Organisatie

Zwemvereniging Hoogland werkt vanuit een sociaal-maatschappelijke visie, en profileert zich graag als een vereniging diepgeworteld in de samenleving waarvan zij deel uitmaakt. Vanuit deze visie ontwikkelt zwemvereniging Hoogland zwemaanbod gericht op alle doelgroepen, werkt zij samen met partners binnen en buiten de sport en zet zij zich binnen de kaders van de vereniging in als een zwemclub met een eigen invulling van de wedstrijdsport. Zwemmen inspireert, zwemmen boeit, zwemmen bindt.

De vereniging als bindende factor, een thuis voor sporters, ouders en families. Opgericht vanuit het dorpse karakter van Hoogland weet zwemvereniging Hoogland zich met een wezenlijk andere insteek te onderscheiden van andere zwemverenigingen. De zwemsport staat centraal, maar vanuit een gemoedelijke en ongedwongen sfeer waarin plezier en sociale activiteiten een belangrijk onderdeel van de totale zwembeleving vormen.

Presteren begint met plezier. Alle groepen, ongeacht niveau, doelstellingen en ambities, werken vanuit dit motto. Zwemvereniging Hoogland ziet de zwemsport als belangrijkste hobby, waar de sociale, geestelijke en lichamelijke ontwikkeling het beste tot z’n recht komt door een veilige omgeving te creëren. Vanuit die familiaire insteek en met gediplomeerde begeleiding werkt zwemvereniging Hoogland aan haar sportieve doelstellingen.

De samenstelling van het bestuur is sinds september 2022 als volgt:

Voorzitter                        Sarah Vink
Secretaris                        Werner Gerber
Penningmeester            Erik Meijer
Algemeen bestuurslid  Anne-Irene Ducheine
Algemeen bestuurslid  Hetty Rijke
Algemeen bestuurslid  Joyce van Gils

Voor vragen, suggesties  en opmerkingen is het bestuur bereikbaar via het mailadres: bestuur@zvhoogland.nl

Trainers en hulptrainers

Zwemvereniging Hoogland werkt met trainers die een door de KNZB gegeven trainerscursus hebben gevolgd. Ook werken wij met hulptrainers.
Hulptrainers kunnen trainer worden door de KNZB cursus trainer niveau 2 te volgen. Deze cursus wordt door de vereniging betaald en begeleid.

Al onze trainers zijn verplicht om een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan te vragen. De aanvraag wordt gedaan en betaald door de vereniging.

Officiële ZV Hoogland documenten

Huishoudelijk reglement

De documenten Alcohol protocol en protocol ongewenst gedrag zijn opvraagbaar bij het bestuur.